O nás

Pri tvorbe stránok čerpáme z bohatých skúseností, naše stránky sú tak popredu nielen po grafickej, ale aj technickej a obchodnej stránke. Počas našej existencie sme získali široké skúsenosti v oblasti tvorby internetových aplikácií.

Prečo potrebujete kvalitné stránky?

Dobré webové stránky dokážu získať návštevníkov aj bez platenej reklamy. Sú dôveryhodnejšie, presvedčivejšie a majú dlhšiu životnosť. Vieme, ako dobré stránky vytvoriť a radi vám to dokážeme.

Kritériá kvality

Kvality výsledných stránok sa dajú hodnotiť podľa viacerích kritérií, medzi nimi je napr. prehľadnosť spojená s uživateľskou použitelnosťou a prístupnosť aj pre uživateľov, ktorí nemôžu naplno využívať všetkých vstupných alebo výstupních zariadní (napr. nevidomí používajúcí hlasovú čítačku či uživatelia iba s klávesnicou). Ďalej sa jedná o správnu sémantiku zdrojového kódu HTML a korektné zobrazenie v najpoužívanějších prehliadačoch. Jedným z nástrojov, ako kvalitu exaktne kontrolovať, je validita alebo validnosť stránky, tzn. presné dodržanie všetkých pravidiel príslušných špecifikácií, ktorá sa dá overiť programom (napr. on-line aplikáciou vytvorenou konsorciom W3C - www.w3.org).

Optimalizované pre vyhľadávače

Byť na popredných miestach vo vyhľadávačoch znamená získať reklamu zadarmo. Aby sme túto formu reklamy využili, všetky stránky vytvárame podľa najnovších SEO trendov.

Prečo dôverovať nám?

  • Pomôžeme pripraviť podklady pre Váš nový web
  • Navrhneme ideálne riešenie internetovej prezentácie
  • Poradíme ako získať čo najväčšiu návštevnosť stránok
  • Vytvoríme moderný web podliehajúci najnovším štandardom